Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 16 of 16 (0.013 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Räkenskaper"
[texts]Johan Bergman Olsons bokföring 1820- och 30-talen - Grytnäsarkivet
Johan Bergman Olsons antecknings- och kassabok från 1820- och 30-talen.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd g räkenskaper; räkenskaper; bokföring; kassabok; johan bergman olson
Downloads: 46
[texts]Johan Bergman Olsons anteckningsbok 1820-50-talet - Grytnäsarkivet
Johan Bergman Olsons antecknings- och kassabok för olika årtal från 1820-talet till 1850-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd g räkenskaper; räkenskaper; bokföring; kassabok; anteckningsbok; johan bergman olson
Downloads: 61
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 292; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström
Downloads: 8
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Balansextrakt ur ekonomisk redovisning av Bergman Hummel & Co:s ekonomi som visar balanserade tillgångar ocj skulder på 1.654.614,14 kr.
Keywords: kalix id 668; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 6
[texts]Ställning hos Gyljen 1861 - Grytnäsarkivet
Tablå över ställningen hos Gyljen 1861
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gyljen; kalix avd g div räkenskaper; gyljen
Downloads: 44
[texts]Ur bokföringen - Filipsborgsarkivet
Debetsidan för Herr P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 293; kalix avd g räkenskaper; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg
Downloads: 9
[texts]Kontoutdrag J.A. Bergman 1886 - Grytnäsarkivet
Kontoudrag J.A. Bergman 31/12 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; j.a. bergman
Downloads: 41
[texts]Sågtimmertillgång 1878 - Grytnäsarkivet
AB Bergman Hummel & Co:s sågtimmertillgång 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; sågtimmertillgång; bergman hummel & co
Downloads: 14
[texts]Marknadsberättelse 1871 - Grytnäsarkivet
Marknadsberättelse Bergman Hummel & co daterad 21 maj 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 53
[texts]Bokföring - Filipsborgsarkivet
Den balanserade bokföringen visar på en omsättning av 473.906 kr och 10 öre.
Keywords: kalix id 689-690; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 60
[texts]Betalningslista - Filipsborgsarkivet
Sammanställning av lösta lån /reverser och övriga betalningar, till ett belopp av 79.560,50 kr
Keywords: kalix id 663-664; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 64
[texts]Kalkyl 1881 - Grytnäsarkivet
Kalkyl för verksamheten i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 77
[texts]Mantalsuppgifter 1868 - Grytnäsarkivet
Mantalsuppgifter, besvär m.m. 1868
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; mantalsuppgifter
Downloads: 110
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Ekonomisk redovisning av Luleå ångsnickeriets ekonomi som visar balanserade tillgångar ocjh skulder på 3.132.530,23 kr. Bergman Humme & co
Keywords: kalix id 665-667; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 46
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborgsarkivet
Ekonomisk redovisning av J.A. Bergmans och Björkfors förlags ekonomier som visar balanserade tillgångar och skulder för J.A. Bergman på 1.274.393,75 kr. För Björkfors uppgår det till 810.053,66 kr.
Keywords: kalix id 669-673; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 44
[texts]Ekonomisk redovisning - Filipsborg
Sammanställning av bolaget samlade tillgångar och skulder som balanseras vid ettt belopp av 4.409.927,34 kr. Bergman Hummel & co
Keywords: kalix id 657-662; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper; bergman hummel & co
Downloads: 48
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)